Säg hej till vår arbetsgrupp!

Nu är det klart! Tidigare i juni bestämde vi för oss att utlysa en EU-arbetsgrupp för att utveckla vår politik och åka till Bryssel. Många ansökningar har kommit in och vi är riktigt stolta över vilka fantastiska medlemmar vi har i Liberala studenter Stockholm. Vi valde att gå vidare med sju stycken ansökningar som stack ut lite extra.

Medlemmarna som följer med oss till Bryssel blir alltså:

  • Erika Apéll
  • Rona Aksak
  • Tobias Berg
  • Pontus Almqvist
  • Ershad Taherifard
  • Mikael Nielsen
  • Anton Johansson

 

Nu ser vi framemot ett riktigt spännande arbete och en rolig resa!

Ansök till vår EU-arbetsgrupp!

eu flag

ANSÖK TILL VÅR EU-ARBETSGRUPP OCH HÄNG MED TILL BRYSSEL!

Det är dags för oss att utveckla Liberala studenter Stockholms EU-politik, och såklart vill vi ha hjälp av våra fantastiska medlemmar!

Till nästa verksamhetsår ska vi ta fram en ny politik på flera områden, bland annat EU. Därför planerar vi att sätta ihop en arbetsgrupp som kommer åka till Bryssel för att besöka våra toppolitiker och diskutera utbildningsfrågor. För att den ska bli så bra som möjligt vill vi ha med flera av våra medlemmar i arbetsgruppen.

Arbetsgruppens kommer sättas ihop redan i juni, så se till att ansök så snart som möjligt. Resan kommer ta ske i början av höstterminen. Liberala studenter kommer stå för boende och flygresa. Efter resan kommer arbetsgruppen att få skriva en rapport med förslag på en förnyad EU-politik. Alla är välkomna att söka!

Vi vill ha din ansökan senast den 16e juni. Klicka här för att skicka in din ansökan.

Om du har några funderingar kring formuläret, hur arbetet kommer gå till eller resan är du varmt välkommen att höra av dig Liberala studenter Stockholms ordförande:

Ida Arnstedt

073 – 141 05 05
idaarnstedt@live.se

 

Tystnad är en perfekt grogrund för rasism

 

Den här debattartikeln här även publicerats i tidningen Gaudeamus. Länk hittar du här.

För liberaler är yttrandefriheten lika viktig som luften vi andas. Vi tror att det bästa sättet att motverka rasism är att bemöta den, inte hindra folk från att uttrycka sig. Under kårvalsveckan gjorde VSF det tydligt att de inte håller med oss. Ett inlägg på VSF Facebook-sida diskuterade den bruna vågen som löper över Europa och antydde att Liberala studenter skulle vara delaktiga i att sprida deras rasism. Vid förra valet valde vi att konfrontera Sverigedemokraterna. Vi såg till att anordna en debatt mellan Jimmie Åkesson och den liberale politikern Erik Ullenhag. I stället för att skrika meningslösa slagord valde vi att sakligt bemöta den rasistiska agenda som Sverigedemokrater står för. Att bemöta rasistiska åsikter och argumentera för frihet menade VSF i sitt nämnda Facebook-inlägg är att bidra till att normalisera de rasistiska tankegångar som Sverigedemokraterna står för.

Rasism ska motverkas. Det är vi överens om, men frågan är hur? De gör tydligt i sitt inlägg att de inte vill se en diskussion och bemöta argument, alternativen blir då i stället tystnad, osynliggörande och utfrysning. Det här fungerade inte tidigare och kommer inte att fungera i framtiden heller. Tystnaden är i själva verket den perfekta grogrunden för nationalism, exkludering och främlingsfientlighet. Tystnaden bekräftar anhängarnas tro att det finns ett etablissemang som gör allt i sin makt för att stänga dem ute. Tystnaden är vad som har gett Sverigedemokraterna deras framgångar. Vi vill istället bemöta deras åsikter. För att motverka rasism måste vi prata om deras ståndpunkter och förklara varför deras politik inte går ihop med ett mänskliga rättigheter. Vi litar på att människor är kapabla nog att avgöra vad som är rätt och fel. För att kunna göra det behövs idéer och tankar bemöts sakligt och kritiskt utan vare sig tumult eller tystnad.

Universiteten har alltid varit en plats där tankar och idéer utmanas. Ett universitet där åsikter begränsas och hindras iställer för att bemötas är både ett hot mot yttrandefriheten, men också mot demokratin. Universiteten är, och måste förbli, en viktig arena för politisk debatt. När allas olika åsikter kan luftas och ifrågasätts kan det bidra till att skapa ett så bra samhälle för så många som möjligt. Därför är det otroligt viktigt att kämpa för det fria ordet, och inte utestänga tankar och perspektiv bara för att de känns obekväma. I ljuset av detta gör liberala kämpar allt i sin makt för att bevara det fria ordet. När rasismen gror i samhället vill vi plantera andra tankar. Vårt mål i Liberala studenter är att alltid ta debatten och bevisa att deras exkluderande politik inte är rätt.

Vi kommer att fortsätta kämpa för det fria ordet, för att yttrandefriheten är grunden i alla demokratiska samhällen.

Ida Arnstedt, ordförande 

Elisabet Caspani Gustavson

Amanda Jallow Bengtsson

Sofia Johansson

 

Dags att motionera till Landsmötet!

I november är det dags för Liberalernas landsmöte, då kommer ett nytt partiprogram antas. Nu är det dags att skicka in motionerna och vi tar självklart tillfället i akt att påverka Liberalernas politik. Liberala studenter Stockholm har skickat in motionen ”Snälla Liberalerna, låt oss jobba extra!”. Vårt yrkande är att Liberalerna ska verka för att avskaffa fribeloppet så att vi studenter kan arbeta så som det passar oss själva bäst. Här kommer hela motionen:

 

Snälla Liberalerna, låt oss jobba extra!

 

Det finns flera olika anledningar till att studenter väljer att arbeta extra vid sidan av sina studier. För vissa handlar det om att dryga ut studentkassan medan andra är mer intresserade av att få in en fot på arbetsmarknaden. Idag hindras flitiga studenter från att nå sin fulla potential på grund av fribeloppet. Även en student som klarar sina kurser utan problem och får höga betyg kan bli återbetalningsskyldig om hen tjänar för mycket.

Idag är den vanligaste orsaken till att en student får en återkravsskuld till CSN att hen har tjänat för mycket. Studentens inkomst räknas halvårsvis, januari till juni och juli till december, det innebär att inkomster från sommaren räknas in. Även fast CSN vanligtvis inte betalar ut lån eller bidrag under sommaren kan studenter som sommarjobbat få återkravsskulder.

Vi i Liberala studenter Stockholm tycker det är orimligt.

Liberalerna har tidigare höjt fribeloppet med en liknande argumentation. Det är positivt, men Liberalerna borde ta det här ett steg längre. Vi anser att både samhället och studenterna vinner på att de får jobba som de vill. En student som klarar av att både studera och arbeta ska inte bli straffad för detta. Liberalerna brukar argumentera att det ska löna sig att arbeta, vi tycker att det här ska gälla även för studenter.

 

Yrkande

 

att Liberalerna ska verka för att avskaffa inkomstprövningen av studiemedel.

 

 

Liberala studenter Stockholm besöker Riksmötet!

I helgen hade två av våra företrädare möjlighet att delta i Liberalernas Riksmöte!

Jag, Ida Arnstedt, och Sofia Johansson fick en fantastisk möjlighet att umgås med andra liberala politiker från olika delar av landet. Vi fick även möjlighet att umgås med de olika liberala nätverken, så som HBT-liberaler och Funktionella-liberaler. Nu är vi hemma igen fulla med idéer och tankar kring hur vår politik kan fortsätta utvecklas. Det kommer bli en riktigt spännande vår.

 

Så här fina var vi när vi försvarade frihet!

17333055_1816543055262897_8312357869341114368_n

Avskaffa det manliga förmyndarskapet i Saudiarabien

Tack till alla som deltog i vår manifestation den 8e mars! Tillsammans med GAPF, Liberala kvinnor Stockholm och Liberala ungdomsförbundet Storstockholm lämnade vi över det här brevet till Saudiarabiens ambassad:

 

Avskaffa det manliga förmyndarskapet i Saudiarabien

Det manliga förmyndarskapet över kvinnor kvarstår intakt trots att den Saudiarabiska regeringen infört mindre reformer till kvinnornas fördel. Idag behöver landets kvinnor godkännande av en manlig förmyndare för att kunna studera, resa, ingå äktenskap, arbeta, uppsöka sjukhus och offentliga institutioner. De saudiarabiska kvinnornas frihet är kraftigt begränsad.

Den institutionaliserade och rättsligt sanktionerade diskrimineringen av kvinnor i Saudiarabien måste upphöra genast.

Det manliga förmyndarskapet måste få ett slut.

Liberala Kvinnor Stockholm, Glöm Aldrig Fadime ocb Pela, Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm och Liberala Studenter Stockholm kräver att den Saudiarabiska regeringen tar sitt ansvar och börjar tillåta kvinnor att självständigt få forma sina liv.

Vi kräver att det manliga förmyndarskapet avregleras. Vi kräver att kvinnor ska få delta i det offentliga rummet på samma villkor som män. Kvinnor ska kunna resa, arbeta, gifta sig, uppsöka sjukhus och offentliga institutioner utan krav på manligt godkännande. Skolor för flickor och kvinnor ska ges samma resurser och kursutbud som skolor för pojkar och män. Vi kräver att kvinnors vittnesmål i domstol ska väga lika tungt som mäns. Vi kräver att kvinnlig klädkod avskaffas och att övervakningen av sedlighetspolis upphör.

Saudiarabien har ratificerat konventionen Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), som ska verka för att avskaffa alla former diskriminering mot kvinnor. Ändå fortsätter den djupt institutionaliserade diskrimineringen att begränsa kvinnors rätt till frihet. Saudiarabiens regering måste ta sitt åtagande av konventionen på allvar och genomföra seriösa reformer.

Avskaffa det manliga förmyndarskapet i Saudiarabien

 

Glöm Aldrig Pela och Fadime

Sara Mohammad, ordförande och grundare GAPF

 Liberala Kvinnor Stockholm
Charlotta Schenholm, ordförande Liberala Kvinnor Stockholms Län

Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm
Caroline Rhawi, vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm

Liberala Studenter Stockholm
Ida Arnstedt, ordförande Liberala Studenter Stockholm